11.28.2013

Talent Latent.

Darrera d’aquesta denominació trobem una “think tank” de petit format creada fa pocs mesos per dos barcelonins amb trajectòries professionals llargues, intenses i complementàries.

D’una banda Ventura Torres, diplomat de vàries de les altes escoles de la ciutat -IQS, IESE i d'altres- i amb experiència de direcció en àmbits tan diversos com el sector petroler, la fabricació de llapis i la perfumeria, i d’altra banda qui signa aquest text, amb una carrera llarga, diversificada i encuriosida que engloba la indústria de l’espectacle i dels esdeveniments, el cinema publicitari, la comunicació, la gestió de l’espai públic, la gastronomia i d’altres.

La posada en comú d’experiències, coneixements, tarannàs i itineraris serveix de punt de partida per la cultura d’aquesta empresa incipient i li permet abordar encàrrecs i generar projectes en àmbits molt diferents.

Talent Latent genera iniciatives, propostes i idees per al sector públic i per l’àmbit empresarial, amb especial dedicació als segments turístic i gastronòmic.

La frase “Geometria variable”, situada a sota de la marca “Talent Latent”, suggereix les nostres dues formes de treballar: amb encàrrec o sense encàrrec.

Quan ho fem sense encàrrec desenvolupem projectes i iniciatives que constitueixen el nostre fons de comerç. Propostes connectades amb l’actualitat, que responen a problemàtiques concretes i que vehiculem cap a clients potencials.

Quan treballem amb l’encàrrec concret d’un client organitzem l’equip adient i ens centrem en els paràmetres que el client planteja, aportant un seguit de solucions, alternatives i aproximacions que defineixen finalment l’objectiu i les diferents propostes.

Movent-nos en l’àmbit intangible del pensament, hem generat una eina de comunicació que funciona de transmissor entre la societat, en el terme més ample del terme, i la feina que fem.

Una eina en forma de butlletí bimensual –publicat cada dos mesos- que pot rebre tothom que ens ho demani i que exerceix de finestra oberta sobre el que fem, com ho fem i amb quina metodologia ho fem.

Actualment i amb només dos mesos de vida activa hem generat un projecte força atractiu per optimitzar la imatge de les ciutats i àrees geogràfiques receptores de turisme, un procediment de detecció de punts estratègics de rendiment negatiu en l’àmbit del negoci gastronòmic i una proposta per rendibilitzar grans espais de titularitat pública o privada sense inversió prèvia.

Per indicació d’un ens públic estem treballant en estratègies de desconcentració turística i estem, a més, fent una tasca de prospectiva sobre la idoneïtat comercial de determinades àrees urbanes.

Explicar-ho en el marc d’aquest blog és un primer pas per obrir-nos a la societat civil i als diferents sectors, molts, concernits pel que estem fent.

Si necessiteu més dades, poseu-vos en contacte amb nosaltres a les adresses següents :
Pierre Roca